Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Giang - Vĩnh Linh

Giới thiệu về xã

Giới thiệu về xã Vĩnh Giang

Vĩnh Giang là một  thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng TrịViệt Nam.

 

Xã Vĩnh Giang có diện tích 9,27 km², dân số năm 1999 là 5017 người,[1] mật độ dân số đạt 541 người/km².

Hành chính

Xã Vĩnh Giang được chia thành 7 thôn: Di Loan, Cổ Mỹ, Tân An, Tân Mỹ, Tân Trại, Tân Trại 2, Tùng Luật.[3]

CÁC TIN KHÁC
 

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH