Thông tin tuyên truyền - Xã Vĩnh Giang - Vĩnh Linh

Xây dựng nông thôn mới
Hạt ngọc xanh – vươn mình trên đất Thép

Hạt ngọc xanh – vươn mình trên đất Thép

Lễ công bố thôn đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2022

Lễ công bố thôn đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2022

Miền quê ai đi xa cũng muốn về

Miền quê ai đi xa cũng muốn về

Các đồng chí lãnh đạo xã Vĩnh Giang đi kiểm tra lúa vụ Đông Xuân sau tết Nguyên đán.

Các đồng chí lãnh đạo xã Vĩnh Giang đi kiểm tra lúa vụ Đông Xuân sau tết Nguyên đán.

Xã Vĩnh Giang chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xã Vĩnh Giang chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thôn Tân Mỹ đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Thôn Tân Mỹ đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Xã Vĩnh Giang: Ra quân đợt cao điểm giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xã Vĩnh Giang: Ra quân đợt cao điểm giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

XÃ VĨNH GIANG TỔ CHỨC HỘI THI NÔNG DÂN CẤY LÚA GIỎI LẦN THỨ II NĂM 2022 – XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU GẠO BÁT ĐỎ TÂN MỸ

XÃ VĨNH GIANG TỔ CHỨC HỘI THI NÔNG DÂN CẤY LÚA GIỎI LẦN THỨ II NĂM 2022 – XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU GẠO BÁT ĐỎ TÂN MỸ

Về miền quê Tân Trại Hạ

Về miền quê Tân Trại Hạ

Vĩnh Giang: Ra quân ngày “Chủ nhật xanh” lần thứ 1 năm 2020

Vĩnh Giang: Ra quân ngày “Chủ nhật xanh” lần thứ 1 năm 2020

 

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH