Trang chủ - Xã Vĩnh Giang - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính
 
Xây dựng nông thôn mới
 

Mục tin - bài viết

Chuyển đổi số
 
Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

(CTTĐXVG) - Để Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa xây dựng bộ nhận...

Xem tiếp
Hoạt động phong trào
 
Mô hình hay, gương điển hình
 
 

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH